0
mln zł

przychodów osiąganych rocznie przez GK WASKO

0
pracowników

zatrudnionych w GK WASKO

0
użytkowników

platformy Intradok

0
oddziałów

w całej Polsce

Niniejszym poświadczamy, że usługi firmy COIG S.A. polegające na utrzymaniu systemu teleinformatycznego udostępnianego w sieci Internet, wykonywane są na wysokim poziomie z zachowaniem należytej staranności.

Szymon Pura, Wiceprezes Zarządu

SMT S.A.

Poświadczamy, że usługi COIG S.A. dla firmy Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. polegające na utrzymaniu systemu teleinformatycznego, wykonywane są na wysokim poziomie.

Jacek Wichary , Dyrektor ds. Technologii Systemowo - Sprzętowych i Baz Danych

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.

Niniejszym poświadczamy, że usługi firmy COIG S.A. polegające na utrzymaniu systemu teleinformatycznego udostępnianego w sieci Internet, wykonywane są na wysokim poziomie z zachowaniem należytej staranności.

Szymon Pura, Wiceprezes Zarządu

SMT S.A.

Firma COIG S.A. wykonuje dla firmy Vinsar S.A. usługi polegające na utrzymaniu systemu teleinformatycznego udostępnianego w sieci Internet w ramach umowy outsourcingowej. Usługa składa się m.in. z instalacji serwerów wirtualnych.

Paweł Kaźmierczak, Członek Zarządu

Vinsar S.A.

Optymalizuj zasoby i koszty IT.
Skorzystaj z infrastruktury i kompetencji grupy WASKO.

Dostarczymy zasoby sprzętowe takie, jakich rzeczywiście potrzebujesz.
Zapewnimy obsługę help desk, obsługę stacji roboczych, drukarek, sieci.
Oferujemy niezawodność i bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami