Grupa Kapitałowa WASKO
WASKO S.A.
www.wasko.pl Integrator systemów IT
Przejdź
COIG S.A.
www.coig.pl Dostawca kompleksowych rozwiązań informatycznych
Przejdź
WASKO4Business
www.wasko.pl Usługi dla biznesu
Przejdź
D2S sp. z o.o.
www.d2s.pl Projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja sieci światłowodowych
Przejdź
LogicSynergy sp. z o.o.
www.logicsynergy.pl Producent systemów dla gospodarki komunalnej
Przejdź
GABOS sp. z o.o.
www.gabos.com.pl Producent systemów dla służby zdrowia
Przejdź
GABOS Centrum Medyczne
www.gaboscm.pl Nowoczesne centrum medyczne w Piekarach Śląskich
Przejdź
FONON sp. z o.o.
www.fonon.com.pl Integrator sieci szerokopasmowych
Przejdź
WASKO Software House
www.wasko.software Deweloper aplikacji dla start-upów i biznesu
Przejdź

Firma WASKO

WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Spółka od ponad 25 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych.

Jako autoryzowany partner największych światowych producentów sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz jeden z wiodących krajowych dostawców specjalistycznych usług serwisowych, Wasko S. A. dostarcza swoim klientom rozwiązania wykorzystujące stabilne i nowoczesne technologie informatyczne. Największe w Polsce, a zarazem jedne z największych w Europie, serwery klastrowe zostały zaprojektowane, zintegrowane i uruchomione przez Wasko S.A. w akademickich centrach

obliczeniowych. Spółka zajmuje się również budową sieci transmisji danych, w tym linii radiowych i stacji bazowych dla operatorów telekomunikacyjnych.Działalność WASKO S. A. obejmuje projektowanie systemów automatyki przemysłowej, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisyjnej oraz realizację usług w zakresie ekspertyz jak również raportów z dziedziny inżynierii środowiska.

Grupa Kapitałowa WASKO

Więcej na www: wasko.pl

WASKO S.A. JAKO SPÓŁKA GIEŁDOWA

Po połączeniu w 2006 roku ze spółką akcyjną Hoga.pl S.A. - pierwszym portalem internetowym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – WASKO S.A. stało się spółką giełdową, której kapitalizacja przekroczyła 250 mln zł. Natomiast roczna sprzedaż produktów oraz usług firmy w ostatnich latach przekracza wartość 400 mln zł.

ROZWÓJ I INWESTYCJE

Przeważająca część wypracowanego zysku przeznaczana jest na rozwój i inwestycje, z których ponad połowę stanowią prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach projektów dofinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy ich realizacji WASKO S. A. współpracuje z wieloma jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami, z którymi zawarła umowy o ścisłej współpracy.

KADRA PRACOWNICZA

Większość pracowników to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające certyfikaty dokumentujące wysokie kwalifikacje zawodowe.

SIEDZIBA ZARZĄDU

WASKO S.A. mieści się w Gliwicach. Na terenie kraju posiada 15 oddziałów zlokalizowanych głównie w miastach wojewódzkich. Największe z nich znajdują się w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.