POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorem serwisu Platforma Produktowa Grupy WASKO jest COIG SA z siedzibą w Katowicach (dalej Administrator):

Dane rejestrowe: COIG SA z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy-KRS w Katowicach, pod numerem KRS 92497, posługującą się numerami NIP 6340134205 i REGON 272171512, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 400 000 zł wpłaconym w całości.
Platforma Produktowa Grupy WASKO, znajduje się w domenach grupa.wasko.pl oraz moje.wasko.pl (dalej zwana „Platformą”).

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy Platformy. Informujemy, że gromadzone w dziennikach logów i bazach danych, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów sprawnego i poprawnego administrowania Platformą. Oznacza to, że nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Platformy. Nie przekazujemy żadnych danych identyfikacyjnych do jakiejkolwiek strony trzeciej, ani nie wykorzystujemy uzyskanych danych do żadnych innych celów.

Zasady przetwarzanie danych osobowych związane z funkcjonalnościami Platformy, które zastrzeżone są dla jej Użytkowników regulowane są w Regulaminie Platformy Produktowej Grupy WASKO. Podanie przez Użytkownika danych osobowych na etapie rejestracji Konta Użytkownika na Platformie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania Użytkownika i korzystania w pełni z jej funkcjonalności.

Gromadzenie danych

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znane są nam:

Adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów,
Czas nadejścia zapytania,
Czas wysłania odpowiedzi,
Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS,
Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do stron Platformy nastąpiło przez odnośnik,
Informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Platformy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez na czas niezbędny dla sprawnego funkcjonowania Platformy, jako materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Platformą. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk zawierają jedynie dane odpersonalizowane.

Mechanizm Cookie na stronach internetowych Platformy

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Platforma dla w pełni poprawnego funkcjonowania wymaga akceptacji plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania się strony oraz niedostępność części jej zasadniczych funkcjonalność. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie były przetwarzane może wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce), musi mieć jednak na uwadze, że może to spowodować błędne wyświetlanie stron Platformy lub ograniczenie jej funkcjonalności.

Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach Platformy nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwisy Platformy wykorzystują:

sesyjne pliki cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.
trwałe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.
Odnośniki do innych stron

Strony Platformy zawierają odnośniki do innych stron WWW. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zaleca się, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów funkcjonujących w ramach Platform tj. w domenach grupa.wasko.pl oraz moje.wasko.pl.

Wykorzystanie Google Analytics

Informujemy, że Platforma wykorzystuje usługę analizy ruchu w sieci Google Analytics, świadczoną przez firmę Google, Inc. („Google”), szczegółowo opisaną pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Zmiany

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie Platformy.