IntraDOK LITE

Intradok LITE

od 49 zł netto / Użytkownika miesięcznie

Przechowuj i przetwarzaj swoje dokumenty w chmurze

IntraDok Lite jest nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym, umożliwiającym przetwarzanie dokumentów papierowych do postaci elektronicznej, ich przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie. Zapewnia automatyzację oraz usprawnienie procesu obsługi elektronicznego obiegu dokumentów lub spraw w ramach realizowanych procesów biznesowych, co przyniesie wymierne korzyści w postaci obniżenia nakładu czasu i kosztów ponoszonych na obsługę dokumentacji.

Więcej

Skontaktuj się
z naszym Opiekunem Produktu

+48 32 33 28 424
Strona produktowa IntraDok

Czym jest usługa

To nowoczesna usługa abonamentowa udostępniająca rozwiązanie informatyczne, umożliwiające przetwarzanie dokumentów papierowych do postaci elektronicznej, ich przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie.

Zapewnia automatyzację oraz usprawnienie procesu obsługi elektronicznego obiegu dokumentów lub spraw w ramach realizowanych procesów biznesowych Twojej Organizacji.

Udostępniona platforma znajduje zastosowanie jako elektroniczne archiwum dokumentów z wbudowanymi mechanizmami skanowania i przetwarzania dokumentów, jako system realizujący elektroniczny obieg dokumentów oraz jako system obsługi i zarządzania procesami obiegu dokumentów w firmie lub instytucji.

Funkcjonalności systemu IntraDOK LITE:

Rejestrowanie dokumentów - system IntraDOK umożliwia konwersję dokumentów z formy papierowej do łatwo zarządzalnej postaci elektronicznej. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom możliwe jest zautomatyzowanie procesu indeksowania zawartych w nich treści, co znacząca skraca czas obsługi.

Zarządzanie informacją - IntraDOK umożliwia pełną obsługę dokumentów powiązaną z obsługą procesów. Pozwala to użytkownikom systemu na natychmiastowy dostęp do wszelkiej informacji niezbędnej do wykonania powierzonych im zadań. Formularze papierowe zostają zastąpione elektronicznymi, a dokumenty papierowe mogą zostać zdigitalizowane, co umożliwia ich przechowywanie w elektronicznym archiwum systemowym.

Łatwe wyszukiwanie informacji - w systemie IntraDOK realizowane jest wielopoziomowo. Poza standardowym modułem wyszukiwania według informacji podstawowych istnieje możliwość zastosowania zaawansowanych filtrów wyszukiwania, a także mechanizmów wyszukiwania na podstawie definiowanych przez użytkownika dodatkowych pól opisujących dokument.

Natychmiastowy dostęp do dokumentów - zamiana formy dokumentu z papierowej na elektroniczną pozwala na natychmiastowy dostęp do niego szerokiej grupie użytkowników w tym samym czasie (w ramach zdefiniowanej struktury organizacyjnej oraz przydzielonych uprawnień). Narzędziem umożliwiającym dostęp do dokumentów zarchiwizowanych w systemie jest dowolna przeglądarka internetowa.

Bezpieczeństwo przechowywanych informacji i podpis elektroniczny - system posiada wbudowane mechanizmy zabezpieczeń pozwalające na określanie różnych poziomów uprawnień. Użytkownikowi nadawany jest dostęp jedynie do dokumentów i funkcji wynikających z jego uprawnień. Mechanizmy te gwarantują poufność przesyłanych i gromadzonych informacji. Zapis każdej operacji w dzienniku zdarzeń zapewnia pozostawianie przez użytkowników śladu w historii. IntraDOK wspiera także usługę poświadczenia dokumentów podpisem elektronicznym przez poszczególnych użytkowników systemu, dając tym samym gwarancję jego autentyczności.

Dlaczego warto wdrożyć system IntraDOK?
• usługa gwarantowana w profesjonalnym Data Center
• zawsze najnowsza wersja aplikacji w ramach abonamentu
• bezpieczna kopia zapasowa danych
• nowoczesny i ergonomiczny interfejs użytkownika
• prosta i intuicyjna obsługa aplikacji
• obsługa aplikacji poprzez przeglądarkę internetową
• zintegrowane usługi skanowania i przetwarzania dokumentów (OCR)
• szybki dostęp do dokumentów
• dostęp na podstawie zdefiniowanych uprawnień
• możliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej
• aplikacja mobilna
• zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa
• oszczędność czasu i pieniędzy
• optymalizacja wykorzystania zasobów firmy

Więcej na temat IntraDok? Więcej