Platforma VMware

Maszyna wirtualna (1GB RAM) dostępna

już od 28zł netto/miesiąc

Korzystaj z nieograniczonych możliwości i zalet wirtualizacji

Platforma Vmware pozwala elastycznie konfigurować wirtualne serwery. Ogranicz koszty dzięki konsolidacji i skalowalności infrastruktury IT w chmurze. Niezawodność i bezpieczeństwo środowiska technicznego w połączeniu z kompetencjami zespołu COIG S.A. są podstawą redukcji ryzyka operacyjnego.

Więcej

Potrzebujesz więcej przestrzeni? Skontaktuj się z nami!

dc@coig.pl
+48 32 33 28 421

Platforma VMware dostępna w naszym Data Center

 

Data Center COIG SA świadczy usługi w oparciu o najlepsze praktyki oraz wytyczne określone w międzynarodowych standardach, a w szczególności  zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013 oraz ISO/IEC 9001:2008.

W ramach usługi zapewniamy:

Ochrona Firewall - ochrona sprzętowa i programowa przed niepowołanym dostępem do urządzenia, zgodnie z polityką Zamawiającego.

IPSec VPN - wdrożenie wirtualnych prywatnych sieci VPN w konfiguracji punkt-punkt lub punkt-wielopunkt w celu integracji zasobów/usług/aplikacji.

Storage - udostępniona Zamawiającemu przestrzeń dyskowa na macierzach klasy Middleware, liczona za każde rozpoczęte 100 GB.

Publiczne adresy IP - przedział adresowy przyznany Zamawiającemu z zakresu będącego w gestii Wykonawcy, przy czym stosuje się zasadę podsieci (od /30 lub 255.255.255.252 dla 4-ch adresów IP do /26 lub 255.255.255.192 dla 64 adresów). Przyznawane są zatem następujące pule adresów: 4, 8, 16, 32, 64, przy czym w każdej podsieci jeden jest adresem sieciowym, drugi adresem rozgłoszeniowym.

Backup Enterprise - tworzenie kopii bezpieczeństwa danych przy pomocy profesjonalnego systemu backupowego oraz oprogramowania klasy Enterprise, celem umożliwienia odtworzenia ich w momencie utraty lub uszkodzenia.

Backup FTP - usługa polega na udostępnieniu przestrzeni dyskowej w Data Center COIG S.A. Przy pomocy usług sieciowych oraz - protokołów NFS, CIFS lub (S)FTP klient będzie mógł składować swoje dane w bezpiecznej lokalizacji.

Instancja Windows Server Std - Udostępnienie usługi z wykorzystaniem - oprogramowania MS Windows Server Standard na 1 maszynę wirtualną w modelu SPLA.

Win Rmt Dsktp Svcs SAL - usługa dostępu do serwera terminali dla 1 nazwanego użytkownika, z wykorzystaniem oprogramowania MS Win Rmt Dsktp Svcs SAL

SQL Server Std. - Core - udostępnienie usługi z wykorzystaniem oprogramowania MS SQL Server Standard (min. 2 paczki 2-core’owe) w modelu SPLA.

SQL Server Std - udostępnienie usługi dla 1 nazwanego użytkownika, z wykorzystaniem oprogramowania MS SQL Server Standard, w modelu SPLA.

Office Standard - udostępnienie usługi dla 1 nazwanego użytkownika, z wykorzystaniem oprogramowania MS Office Standard, w modelu SPLA.

Gwarantujemy:

Przygotowanie maszyn wirtualnych

według specyfikacji podanej przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie przed awarią

pojedynczego serwera fizycznego – wykorzystanie mechanizmu High Availability. W przypadku awarii serwera fizycznego, wszystkie uruchomione na nim maszyny wirtualne są przenoszone na inne działające serwery fizyczne.

Ręczne lub dynamiczne przenoszenie

maszyn wirtualnych między serwerami fizycznymi bez utraty ciągłości pracy dzięki mechanizmom VMotion i DRS. Dynamiczne przenoszenie maszyn wirtualnych odbywa się w przypadku wykrycia nadmiernego obciążenia serwera fizycznego, na serwer o mniejszym obciążeniu.

Możliwość zmiany zasobów sprzętowych

przydzielanych dla wirtualnego serwera (RAM, CPU, HDD).

Możliwość szybkiego tworzenia

nowych maszyn wirtualnych na podstawie już istniejących.

Uniezależnienie systemu

operacyjnego od sprzętu.

Wykonanie pełnej kopi zapasowej

maszyny wirtualnej w cyklu jednomiesięcznym, lecz nie ponosi odpowiedzialności za spójność danych.

Platforma VMware – sprawdzony i zaawansowany system wirtualizacji